Able Technologie
Praktyczne oszczędzanie energii
Strona główna
Redukcja mocy - LightWiz
Adapter T8/T5
Automatyka
Partnerzy
Kontakt
Redukcja mocy - LightWiz

Czym jest LightWiz?

        LightWiz jest wydajnym sterownikiem oświetlenia z funkcją redukcji mocy realizowaną w oparciu o wysokosprawny (99%) transformator toroidalny -  sterownik nie wprowadza zakłóceń do sieci zasilającej.

         LightWiz włączany jest w istniejące lub nowo budowane instalacje oświetleniowe. Zasila  grupę lamp wyładowczych (świetlówek, lamp sodowych, lamp metalohalogenkowych), co pozwala na ekonomiczne zarządzanie oświetleniem.
 

          Układ logiczny i pomiarowy LightWiz nadzoruje napięcie oraz prąd w instalacji oświetleniowej i ogranicza pobór energii elektrycznej na cele oświetleniowe poprzez  sterowanie napięciem zasilającym lampy.

          LightWiz udostępnia  cztery poziomy oszczędności. W czasie pracy możliwe jest przełączanie pomiędzy dwoma z czterech poziomów i funkcją Bypass - obejście sterownika. Przełączanie może zostać uzależnione od czujnika ruchu, zegara astronomicznego, czujnika oświetlenia, sygnałów  z systemu zarządzania budynkiem (BMS). 

        Przemysłowe wykonanie, certyfikaty, szeroki zakres prądów, cztery poziomy oszczędności + możliwość zdalnego sterowania  czynią sterownik dobrym wyborem  do uzyskania znaczych oszczędności energii w  instalacjach oświetlenia.
 

Jakie efekty daje sterownik oświetlenia - reduktor mocy LightWiz?

   

        Dotychczasowe     doświadczenia użytkowników potwierdzają, że instalacja sterownika LightWiz przynosi:
 • do 40% oszczędności  w zużyciu energii elektrycznej - zależy o rodzaju oświetlenia
 • czas zwrotu z inwestycji (ROI) od 1 do 2,5 roku - zależnie od instalacji
           oszczędzanie energii - Przykład 1
           oszczędzanie energii - Przykład 2
 • dodatkowy zysk nie ujęty w kalkulacji zwrotu z inwestycji - obniżenie nakładów na utrzymanie i serwis dzięki wydłużeniu czasu eksploatacji źródeł światła  do  25%
 • osobisty wkład w redukcję gazów cieplarnianych
 • zmniejszenie zapotrzebowania na moc szczytową
      To są główne powody, dla których  instalacje  oświetlenia w Wielkiej Brytani, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Polsce, Niemczech, krajach Azji wyposażane są w sterowniki  LightWiz.
 

Dla kogo dedykowany jest sterownik oświetlenia - reduktor mocy LightWiz?

     LightWiz został opracowany dla dużych instalacji oświetleniowych, w których koszt energii na cele oświetleniowe ma znaczący udział w kosztach utrzymania obiektu.

    
Urządzenie pomaga obniżać koszty właścicielom, zarządcom, służbom technicznym odpowiedzialnym za utrzymanie:

 • hal produkcyjnych
 • obiektów handlowych
 • szkół, dworców
 • parkingów, placów, ulic
 • obiektów biurowych
 • hal magazynowych
 • centrów logistycznych itp.
 

Jak dobrać urządzenie LightWiz?

     LightWiz został zaprojektowany do łatwej  konfiguracji i włączenie w instalacje oświetleniowe. LightWiz zasila grupę obwodów lamp  zapewniając oszczędności.

     Optymalne działanie  i szybki zwrot z inwestycji daje odpowiedni dobór sterownika do potrzeb obiektu.

        Sterownik dostępny jest w wykonaniu jednofazowym. Typoszereg pokrywa zakres  prądów  obciążenia od 20A do 100A. W instalacjach trójfazowych (duże moce w oświetleniu) instalowane są trzy jednostki o prądach dobranych do obciążenia każdej z faz.

Jeżeli:

 • widzicie Państwo korzyści, jakie  przynosi stosowanie LightWiz w instalacjach oświetleniowych
to zachęcamy do kontaktu - ocenimy i doradzimy:
 • jakie potencjalne zyski może  przynieść Państwu  LightWiz
 • który model będzie odpowiedni do liczby opraw oświetleniowych i rodzaju źródeł
 • jakie funkcje sterowania i nastawy przyniosą najlepsze efekty
 

Szczegóły sterownika oświetlenia - reduktora mocy LightWiz

 


LightWiz - karta katalogowa   plik 0.5 MB


 
Strona główna
Redukcja mocy - LightWiz
Adapter T8/T5
Automatyka
Partnerzy
Kontakt